intro
 novinky
 projekt
 download
 o nás
 
 kniha hostů

 

projekt

Bezzemí

  Pláně Bezzemí sahají do nedozírných dálav.
  Hladový písek pohltí každého poutníka, jenž se mu vydá všanc a vyplivne jen bílé kosti vrhající odlesky na míle daleko. Paprsky Tacet píchají do očí a vítr duje své tíživě ohlušující nářky. Pláně Bezzemí jsou prostoupeny smrtí. A přesto, v samotném středu toho spáleniště, existuje místo hojnosti. Oko čekající na opětovné zalití slzami ztrápeného lidu Potomků exodu. - Závěj. Pomyslný grál poutě karavany.
  Přes všechna úskalí stanete v této oáze, vedeni bezbřehou jistotou nezpozorovatelných rukou nás Předků. V Závěji vaše pouť dojde cíle. Zde se usadíte a chráněni pevným objetím smrtonosného Bezzemí vyčkáte dne poslední zkoušky.
  Zde dojdete Vykoupení.
  Neztraťte víru a v den příchodu Apokalypsy budete vzati zpět do Chrámu Předků, místa stálého blahobytu, zpět k nám. Tak praví Kniha paměti, zdroj nekončící moudrosti, váš průvodce v temnotách časů nadcházejících.

  
  
O příběhu
  Bezzemí je postapokalyptické RPG odehrávající se v bezčásí na nespecifikovatelném místě. Primitivní způsob života a chudá kultura obyvatel této oblasti by nabízeli situovat hru několik století před to naše. Jazyk užívaný obyvateli, architektura některých míst a zejména nevysvětlitelné artefakty (Rozumějte technické výdobytky jako rychlopalné zbraně a jiné mechanismy.) však dokazují opak. Veškeré vědění pohltili čas a nejasná katastrofa, toto vědění však v průběhu hry můžete znovu nabýt.


  Odkrývání historie Bezzemí ovšem není vaším primárním úkolem. Vesnice z níž pocházíte, Závěj, až doposud poklidně vzkvétala. Uprostřed rozlehlé písečné duny, nerušena okolním světem, skýtala s bezmeznou velkorysostí útočiště tuctu Potomků exodu. Jinak známým coby Děti karavny, či Vyhnanci města Mardoty.
  Zdejšímu lidu, jež bezelstný a naivní jako novorozeně, doposud čerpal veškeré představy o vlastním původu a historii z Knihy paměti - Třísetstránkového svazku, jež se dochoval ještě z dob kdy Předci vládli Bezzemí. Původnost a pravdomluvnost tohoto zdroje moudrosti a jediné jistoty Závějanů byly ovšem v průběhu posledních týdnů zpochybněny.

  Je tomu totiž necelý měsíc, kdy se Etan T. Erstei, první muž jenž opustil Závěj, vrátil z plání Bezzemí. V den svého velkolepého návratu měl na srdci tolik, že nedokázal srozumitelně říci vlastně nic. Zchvácen zběsilostí mluvil nesouvisle a pomateně, chvíli si jen mumlal a chvíli horečně jektal: ,, Kniha paměti lže. Předci zdechli. Chrám je klam. Vykoupení není." čímž děsil všechny ve svém okolí. Jediný kdo jeho ztýrané mysli v onom těžkém okamžiku dokázal poskytnout útěchu, byl duchovně založený kronikář Rufuz. S jehož pomocí se nakonec Etan dobral stavu, v němž byl schopný promluvit o své verzi historie Závějanů na všelidovém shromáždění. Za diskutabilních okolností však den před konáním tohoto jistě zlomového okamžiku zemřel.

  Rozpolcení Závěje bylo nevyhutelné. Zatímco "Věřící" dále ochotně bránili každé slovo v Knize paměti, jejíž proroctví se doposud vždy naplnila, samozvaní "Ztracení" se začali potácet mezi rebelským bojem "za nejistou pravdu" a naprostou lhostejností vůči čemukoliv. Spolu s tímto sporem docházelo pochopitelně i k postupnému avšak nevyhnutelnému krachu vnitřního řádu Závěje.

  V těchto nešťastných dnech kdysi hojná pole leží ladem, obydlí chátrají a krom občasných šarvátek mezi milicemi obou frakcí působí kdysi vzkvétající oko pouště dojmem vyprahlé díry uprostřed spáleniště. Apokalypsa popsaná v Knize paměti zdá se nadchází.

  Proto Starší, povolává vaši postavu a uděluje vám poslání, jehož naplnění apokalypsu zvrátí. Jako druhý člověk v historii Závěje se musíte vydat do Bezzemí a přinést artefakt předků - Schaazovu kapsli, s jehož pomocí dojde celý kmen Knihou slibovaného Vykoupení.
  
  
O herních principech
  Z hlediska herního designu by se Bezzemí dalo přirovnat k Falloutu. Vaše postavama disponnuje čtyřmi základními vlastnostmi (Síla, Odolnost, Inteligence, Vnímání) které mají vliv na vašich deset dovedností (lehké střelné zbraně, těžké střelné zbraně, chladné zbraně, opravář, zámečník, lékař, obchodník, zloděj, gambler, feťák) díle je nutné vybrat si dva rysy (zde si dovolím exkluzivně přidat jejich výčet) :
  
  Ranař
  +těžké zbraně
  +chladné zbraně
  -zloděj
  -řeč
  Vyjadřovacími schopnostmi sice zrovna neohromíš, zato ti však matka příroda nadělila do vínku impozantní muskulaturu s jejíž pomocí ti nečiní nejmenší problém zkrotit i ten nejsilnější kanón, či nečí vzpouzející se tělo. V davu se díky své působivé figuře rozhodně neztratíš, což sebou bohužel nese za následek i fakt, že nikoho snadno neokradeš..
  
  Kutil
  +opravář
  +zámečník
  -těžké zbraně
  -chladné zbraně
  /Umíš dávat věci do pořádku, neskutečné obtíže ti však činí jejich demontování.
  
  Stopař
  +lehké zbraně
  +feťák
  -lékař
  -opravář
  /Z čeho se nevykecáš, z toho se prostřílíš. Řešení problémů je tvým hoby. Avšak skutečnost, že si na špinavou práci dokážeš sehnat vždy někho jiného, nese za následek, že ty sám toho příliš neumíš.
  
  Čórkař
  +zloděj
  +chladné zbraně
  -lehké zbraně
  -těžké zbraně
  /Vybírání kapes, či pokladnic není v tvém případě spjato s většími komplikacemi. Tvou tichou práci ovšem nelze skloubit s randálem lynoucím se z hlavní bouchaček a proto v ohledu střelby poněkud pokulháváš.
  
  Troska
  +hráčství
  +závislost
  -zámečník
  -lehké zbraně
  /Sypání buchet Hloxem se stalo tvým denním chlebem. Za to, že ještě žiješ vděčíš mimo jiné vysoké hodnotě tvé vrozené odolnosti vůči opiátům a mimořádné úspěšnosti v hraní hazardních her. Typický feťácký třes, tě však nadobro připravil o veškeré činnosti vyžadující jemnou motoriku, což se odrazilo i ve tvé nechuti vůči všem menším kvérům nekompenzujícím tvou nepřesnost počtem vypálených projektilů.
  
  Rytíř
  +chladné zbraně
  +zámečník
  -feťák
  -hráčství
  /Od drog a jiných neřestí sis již od ranného dětství držel demonstrativní odstup, což má nyní pochopitelně za následek, že prohraješ i v dominu a po jednom pivu se válíš pět hodin pod stolem, ke konání dobra ti však pomáhá pečlivě pěstovaný cit pro boj s chladnými zbraněmi a dovednost odemknout bez mrknutí oka zamčenou komnatu s vězněnou princeznou, či truhlu s pokladem.
  
  Kuchyňka
  +lékař
  +feťák
  -opravář
  -zámečník
  /Široké farmaceologické vědomosti ti umožňují vybrat přesně ty správné léky ... a pak se jimi pořádně sjet. Ve sběru, pěstování a užití bylin vynikáš. Technika ti ovšem k srdci příliš nepřirostla.
  
  Demontér
  +těžké zbraně
  +opravář
  -lehké zbraně
  -lékař
  /Ty prostě miluješ nechanismy. Silné, průrazné a destruující mechanismy. A když se náhodou něco uvnitř tvého rotačního kulometu posere, víš jak se bez toho obejít. Tvoje úchylka pro silné stroje, nicméně způsobila afekt vůči všem podřadnějším "strojkům" a tak bys kupříkladu trapný Magnum, nikdy nevzal do ruky.
  
  Hra se ovládá myší, s postavou se pohybujete po lokacích a mapě a řešíte různé úkoly, popřípadě svádíte souboje s nástrahami Bezzemí, či jeho obyvately. Pro hru je typické obrovské kvantum rozhovorů, kdy má každá postava se kterou započnete řeč vlastní rozhvor. S postavou vedete dialog, můžete si tedy vybírat z odpovědí a tak měnit směr, jímž se bude diskuze ubírat. Jak je patrné již ze schopností vašeho hrdiny ve hře se vyskytuje rozličné množství zbraní od kladiv po rotační kulomety, postava si může pomáhat narkotiky, která ovšem trvale poškozují její zdraví, popřípadě vydělávat peníze hazardními hrami, či výhodnými obchody. Ve hře běží čas, který má vliv na určité události, jež mění i celé lokace, může se tedy stát, že když se po určité době vrátíte na nějaké místo může vypadat poměrně odlišně.
  
  
FAQ
  1. S kolika postavami budu moc současně vést boj?
  2. Můžu obchodovat s každou postavou?
  3. Můžu po dohrání hrát nekonečnou hru?
  4. Dá se ve hře ukládat pozice?
  5. Jaká bude herní doba?
  6. Bude hra osahovat nějaké vychytávky?
  7. Můžu ve hře získat spolubojovníka?
  8. Jaké má hra nároky?
  9. Jak daleko je vývoj?

  
  1. Boj lze již vést simultálně s celou loakcí. Tedy zhruba s 10 nepřáteli naráz.
  2. Ne, obchodvat lze pouze s obchodníky v jejich krámcích.
  3. Nikoliv. Hru je ovšem množné hrát mnoha způsoby, většinu míst k dohrání není třeba vůbec navštívit a samozřejmě základní parametry hrdiny mají vliv na možnosti plnění různých questů. Připočtete-li více možných konců a náhodné/bonusové lokace, je Bezzemí rozhodně vícekrát hratelné.
  4. Ano.
  5. Záleží na hráči. Hru určitě zvládnete zfouknout do deseti minut. Už v této fázi vývoje však při poctivém čtení všech rozhovorů a plnění všech questů zabere dohrání 45 minut.
  6. Rozhodně ve hře naleznete (když budete pečlivě hledat:) pár tajných questů, bonusové lokace apodob. Možnost vidět důsledky některých svých činů přímo ve hře, je pak rozhodně vychytávkou grandiózní.
  7. Bohužel ne a tato možnost ani v budoucnu nebude možná.
  8. Při hraní na plných detailech se vším všudy docela vysoké - 1.5GHz 256MB RAM bude pro plynulé hraní nutností. Při nastavení všeho na minimum pak postačí i 500Mhz 128MB RAM. Hrát se dá pochopitelně i na 120Mhz 32MB RAM, považujeme to však za naprostý masochismus:).
  9. Pokud vás zajímají naše pokroky nezbývá vám, než pravidelně navštěvovat sekci "novinky"
  
  
Vypuštěno
 ZDE je k nalezení shrnutí všech zveřejněných screenshotů
 ZDE je ke stáhnutí demoverze 1.6! (2.1MB)
 ZDE si můžete prohlédnout Osvětové video Krytu.
 ZDE si můžete polsechnout pár hudebních podkresů.
  
  
Podpora
  Pokud se vám náš projekt zamlouvá a chtěli byste po síti šířit osvětu, pojednávající o jeho existeci, prostě jestli máte chuť a možnost říci o Bezzemí někomu dalšímu, zde jsou k dispozici 3 malé bannery, které můžet umístit na své stránky, do svého podpisu v diskuzních fórech apodob..